OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA
----
PRZEGLĄD
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez jedeeshop. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do jedeeshop. Jedeeshop oferuje tę stronę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i powiadomień tutaj podanych.
Odwiedzając tę ​​stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Ogólne warunki sprzedaży”, „Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania”, „Warunki”) , w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądających witrynę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.
Przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek części tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz wchodzić na tę stronę internetową ani korzystać z oferowanych tutaj usług. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania traktowane są jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.
Wszystkie nowe funkcje i wszystkie nowe narzędzia, które zostaną dodane później do tego sklepu, będą również podlegać niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży i użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikację aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia ona nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.
ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
Akceptując niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność obowiązującą w Twoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na umożliwienie dowolnej osobie pełnoletniej powierzonej Ci korzystania z ta strona internetowa.
Korzystanie z naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych jest zabronione, a korzystanie z Usługi nie może naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Jakiekolwiek naruszenie lub naruszenie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.
ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej, w tym (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez pozwolenia.wyraźne pisemne uwaga z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.
ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna stanowić wyłącznego źródła informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania się z dokładniejszymi, pełniejszymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach prezentowanych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Informacje te, ze swej natury, nie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.
ARTYKUŁ 4 – ZMIANY USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz dowolnej części lub treści Usługi) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.
ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów widoczne w naszym sklepie były jak najdokładniejsze. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym regionie geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca usługi lub produktu złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest to zabronione przez prawo.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.
ARTYKUŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku modyfikacji zamówienia
*dostawa w ciągu 48 godzin w zależności od dostępności towaru
**Dostawa następnego dnia do godziny 13:00, dotyczy wszystkich zamówień złożonych przed godziną 13:00.
***Marketing tekstowy i powiadomienia: Subskrybując powiadomienia tekstowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powtarzających się automatycznych wiadomości marketingowych na podany numer telefonu. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Odpowiedz STOP, aby anulować subskrypcję. POMOCY za pomoc. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Zobacz Politykę prywatności i Warunki użytkowania