Skontaktuj się z nami

Warunki gwarancji na przenośne projektory wideo - Jedeeshop.com
1. Okres gwarancji
Przenośne projektory wideo sprzedawane na Jedeeshop.com objęte są 2-letnią gwarancją liczoną od daty zakupu. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

2. Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne przenośnego projektora wideo. Nie obejmuje problemów wynikających z niewłaściwego użycia, zaniedbania, wypadku, modyfikacji, nieautoryzowanych napraw lub normalnego zużycia.

3. Procedura gwarancyjna
Aby skorzystać z gwarancji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem info.jedeeshop@gmail.com, podając szczegółowy opis napotkanego problemu, datę zakupu i dowód zakupu. W przypadku stwierdzenia wady nasz zespół obsługi klienta przekaże Państwu instrukcje dotyczące zwrotu produktu w celu naprawy lub wymiany. Koszty wysyłki związanej ze zwrotem wadliwego produktu pokrywa klient.

4. Wymiana w ramach gwarancji
Jeżeli przenośny projektor wideo ma wadę objętą gwarancją i naprawa nie jest możliwa lub właściwa, Jedeeshop.com zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na identyczny lub równoważny model w ciągu 72 godzin, w zależności od dostępności zapasów. Jeśli wymiana nie jest możliwa ze względu na brak towaru w magazynie, zaproponujemy alternatywne rozwiązanie, takie jak zwrot pieniędzy lub kredyt na Twoim koncie klienta.

5. Odpowiedzialność producenta
Odpowiedzialność Jedeeshop.com i producenta przenośnego projektora wideo ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego produktu w okresie gwarancyjnym. W żadnym wypadku Jedeeshop.com ani producent nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne lub przypadkowe wynikające z użytkowania produktu.

6. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze warunki gwarancji podlegają prawu europejskiemu dotyczącemu zakupów online i należy je odpowiednio interpretować. W przypadku sporu dotyczącego gwarancji, właściwą jurysdykcją będzie jurysdykcja miejsca zamieszkania kupującego lub siedziby głównej Jedeeshop.com, w zależności od wyboru kupującego.

7. Informacje kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących gwarancji przenośnego projektora wideo, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

E-mail: Info.jedeeshop@gmail.com
Telefon: +33611306020
Adres: 13 Rue de Genève 74100 Annemasse